eDispens

eDispens – Transportdispens via internet

E-tjänst för dispenstransporter

eDispens webbtjänst

I samarbete med Gatukontoret i Malmö har vi utvecklat det webbaserade systemet eDispens för ansökan om transportdispens via internet för kommuners behandling av ansökningar, utgående respektive inkommande remisser och utfärdande av beslut. Inkommande remisser är integrerat med Trafikverkets system Trix (se Beslutssystemet).

Med e-tjänsten kan transportföretag och privatpersoner kostnadsfritt ansöka om dispens från Lokala trafikföreskrifters och Trafikförordningens bestämmelser om fordons mått och vikt för transporter som ska utföras inom kommunen.

I systemet behandlar kommunen ansökningar, skickar remisser, utfärdar beslut om dispens från Lokala trafikföreskrifters och Trafikförordningens bestämmelser om fordons bredd, längd eller vikt, besvarar remisser och tar emot beslutskopior från Trafikverkets system Trix.

eDispens är ett rationellt och kostnadseffektivt system för hantering av transportdispenser, både för den sökande och kommunen.

Systemet är uppdelat i två integrerade delsystem, mer information om systemens funktioner finner ni i vänstermenyn.

Ansökningssystem – Ansök från kommunens webbplats om dispens från bestämmelser om fordons bredd, längd eller vikt för transporter som ska utföras inom kommunen

Beslutssystem – För kommunens behandling av ansökningar, remisser och utfärdande av beslut

Transportdispenser - eDispens