Opticalc - Vändskiveplacering

OptiCalc – Vändskiveplacering

Beräkna optimal placering av vändskivaBeräkna vändskiveplacering

OptiCalc är ett användarvänligt program med vilket ni kan beräkna vändskivans placering för att uppnå optimal axeltrycksfördelning och lastförmåga på 2 till 5 axlade dragbilar.

Det är är många faktorer som man måste beakta när man beräknar vändskivans placering t.ex. fordonstekniska data (axelkonfiguration, justerbar/fast vändskiva etc.) lagstiftning m.m. och i programmets hjälpsystem presenteras information, med exempel och illustrerande bilder, vilka faktorer som ska beaktas för att bestämma vändskivans placering.

Några exempel på vad en felaktigt placerad vändskiva kan innebära:
– För låg belastning på fram, eller, bakaxel/axlar kan innebära svårigheter vid t.ex. vinterväglag
– Påhängsvagnen kan förskjuta dragbilen i sidled vid kurvtagning vilket innebär stor fara vid halt väglag
– Försämrad lastförmåga, onödigt slitage på fordonet m.m.

Hjälpsystemet beskriver även generella riktlinjer för placering av vändskivor och förklarar detaljerat vad som avses med viktfördelning mellan axlar, Y-konstant, N-värde, vägvänlig fjädring, hjulbas, teoretisk hjulbas m.m.

Exempel på fordon som kan beräknas:

Vändskiveplacering dragbilar

 

 

 

 

 

Ni kan även använda programmet för att beräkna placering av last på lastbil eller släpvagn där vändskivans placering motsvarar placering av lastens tyngdpunkt (viktcentrum).

Beräkna placering av last på lastbil eller släpvagn