Företagsbeskrivning

eSystem Sverige AB – Företagsbeskrivning

Transportdispens eSystem ABVi är ett mindre deltids IT-företag i södra Dalarna med inriktning på utveckling av Windows applikationer och system i webbmiljö (e-tjänster).

Då vi har mångårig erfarenhet av tunga fordons vikt- och dimensionsbestämmelser, transportdispenser, utveckling av PC-program och webbsystem så har vår verksamhet till viss del varit inriktad på utveckling av system med anknytning till transportbranschen.

Vi har bland annat utvecklat ett Windowsbaserat dispensansöknings- och lastberäkningsprogram för specialtransporter PC-Last för Windows  och programmet har använts i många år av transportörer som utför breda, långa och tunga dispenstransporter.

I samarbete med Gatukontoret i Malmö, där systemet varit i drift sedan hösten 2015, har vi utvecklat ett webbaserat ansöknings- och beslutssystem för transportdispenser eDispens. I ansökningssystemet kan transportföretag och privatpersoner via internet ansöka om dispens för att få framföra breda, långa eller tunga transporter inom kommunen och i beslutssystemet utfärdar kommunen beslut, besvarar remisser från Trafikverket m.m.

Vårt Windows program OptiCalc Vändskiveplacering  är ett användarvänligt program med vilket ni kan beräkna vändskivans placering för att uppnå optimal axeltrycksfördelning och lastförmåga på 2 till 5 axlade dragbilar.

Här på sidan kan ni helt kostnadsfritt hämta programmen Transportpris  för beräkning och dokumentation av transportpriser och Riskanalys Arbetsmiljö  för att dokumentera riskbedömningar och handlingsplaner.

Information om den pågående utvecklingen av ett Windows program cTime Projektredovisning (kostnadsfritt) för tidredovisning i projekt och som beräknas lanseras under våren 2024.

Vi söker transport- eller vägtransportledarföretag som mot provision förmedlar programmen PC-Last och OptiCalc.

Önskar ni mer information om våra produkter, tjänster, intresseanmälan förmedling av program etc. använd vårt kontaktformulär eller maila oss:  info@esystem.se  så kontaktar vi er snarast.

Under 2023/2024 kommer vi att successivt överflytta verksamheten från vårt handelsbolag  eSystem IT Development till eSystem i Sverige AB.Webbtjänster - eSystem AB

eSystem Sverige AB                        
Åsvägen 8
777 32 SMEDJEBACKEN