Ansökningssystem

eDispens – AnsökningssystemeDispens Ansökningssystem

Webbansökan transportdispens

eDispens är ett webbaserat ansöknings system speciellt anpassat för kommuner där transportföretag och privatpersoner från kommunens webbplats kostnadsfritt kan ansöka om dispens från Lokala trafikföreskrifters (LTF) och Trafikförordningens (TrF) bestämmelser om fordons bredd, längd eller vikt för transporter som ska utföras inom kommunen.

E-tjänsten (ansökningssystemet) är anpassad till kommunens grafiska profil och på kommunens webbplats finns information om tjänsten, transportdispenser, trafikinformation m.m. samt att man där kan registrera sig som användare av tjänsten för att kunna ansöka om transportdispens via internet. Tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar. Det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten.

Länk till tjänsten: Ansökan om transportdispens i Malmö stad

Dispensdatabas

Som registrerad användare kan man i systemet skapa en egen dispensdatabas med sina fordon, beräkna bruttoviktsfördelningar, registrera färdvägsförslag *, färdvägsintyg, ansöka om transportdispens, skapa nya ansökningar genom att kopiera eller redigera tidigare skickade ansökningar m.m.

Användaren administrerar själv sin dispensdatabas, uppgifter kan läggas till, redigeras eller tas bort etc.

Som ett hjälpmedel till användaren finns i systemet en karta över kommunens gator och vägar.

Bruttoviktsfördelning (lastberäkning)

Ansökan som gäller tunga transporter med last kan lastberäknas eller alternativt så kan bruttoviktsfördelningen (axelbelastningar) registreras manuellt. Bruttoviktsfördelningen inklusive last- och fordonsuppgifter förs automatiskt över till ansökan.

För tunga fordon t.ex. mobilkranar, kranbilar, betongpumpar m.fl. förs fordonsuppgifter t.ex. axelavstånd, axelbelastningar, vikt, bredd, längd m.m. automatiskt över från fordonsregistret till ansökan.

Dispensansökan

En programguide leder användaren genom ansökan och, beroende på typ av ansökan, visas enbart relevanta fält där vissa uppgifter är obligatoriska att registrera innan ansökan kan skickas, detta för att ansökan inte ska bli ofullständig och behöva kompletteras vilket förlänger handläggningstiden.

* Att föreslå en lämplig/önskad färdväg, vilket rekommenderas, underlättar handläggningen av ansökan, dispenshandläggaren kan då kan göra en kontroll om föreslagen färdväg är lämplig med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet, bärighet m.m. Finner dispenshandläggaren att det inte finns något som förhindrar att transport genomförs på föreslagen färdväg kan användarens förslag beviljas vid utfärdande av beslut om tranportdispens.

Bifoga filer till ansökan

Externa filer kan bifogas ansökan t.ex. bild och dokumentfiler.

Skickade ansökningar/utfärdade beslut

När ansökan skickats får användaren en e-post kvittens på att kommunen mottagit ansökan och när ansökan börjat behandlats skickas det ärendenummer som tilldelats ansökan vilket underlättar eventuell kommunikation med kommunen i ärendet.

Utfärdade beslut skickas till sökandens ansökningssystem. (Utfärdade beslut skickas även till sökandens e-post adress).