Tekniskt information

eDispens – Teknisk information

Teknisk informationeDispens är utvecklat med stort fokus på säkerhet och tillgänglighet. Det innebär bland annat att trafik krypteras och att inga lösenord lagras i klartext. Alla typer av systemhändelser loggas och hela systemet övervakas på flera nivåer dygnet runt. Alla system och servrar uppdateras regelbundet.

Inloggning i Beslutssystemet sker med metoden 2FA (tvåfaktorsautentisering) dvs. för att logga in krävs förutom att ange användarnamn och lösen en verifieringskod som skickas till handläggaren via SMS.

eDispens säkerhetskopieras flera gånger per dygn och alla servrar skyddas av kraftfulla brandväggar.

För maximal driftsäkerhet används modern hårdvara från ledande leverantörer och virtualiseringsteknik möjliggör att systemet kan replikeras och köras från olika datacenter.