Riskanalys Arbetsmiljö

Riskanalys Arbetsmiljöriskanalys arbetsmiljö

Programmet är inte specifikt anpassat för transport branschen utan kan användas inom alla branscher.

Med det här kostnadsfria programmet kan du dokumentera riskbedömningar och handlingsplaner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående. Riskanalys Arbetsmiljö är ett användarvänligt Windows program för att dokumentera de eventuella risker som upptäckts vid undersökning av arbetsmiljön och vilka åtgärder som planeras/åtgärdas så att riskerna minimeras eller elimineras.

Hämta funktionsbeskrivning PDF (Öppnas i ny flik)
Funktionsbeskrivning Riskanalys Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare, både stora och små, ska ha en arbetsmiljöpolicy och om det är tio eller fler arbetstagare ska policyn dokumenteras och det är arbetsgivaren som ansvarar för att ta fram en arbetsmiljöpolicy.

I små företag kan handlingsplaner fungera som arbetsmiljöpolicy.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete men alla på arbetsplatsen ska delta i det arbetet. Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar men alla medarbetare har också ett ansvar genom att påpeka fel och brister när de uppstår eller upptäcks.

Extern länk till mer information: Arbetsmiljöverket

Programmet är fritt att användas utan kostnad.
(Observera att ingen support lämnas för detta program)