PC-Last för Windows

PC-Last för Windows

Det kompletta programverktyget för dispenstransporterPC-Last för Windows

PC-Last för Windows är ett användarvänligt program med vilket ni kan göra olika typer av beräkningar för tunga transporter, skapa ansökningar om undantag (transportdispens) från gällande mått och viktbestämmelser (tunga, breda eller långa transporter) samt skapa bilagor som ni kan bifoga era ansökningar.

Förutom transportföretag som utför specialtransporter är programmet även lämpligt för företag som ombesörjer dispensansökningar t.ex. vägtransportledare.

Ansök om transportdispens via ombud

Programmet lämpar sig även väl för yrkesförarutbildningar av lastbilförare, kontakta oss för offert.

Fordon

Ni kan i programmets fordonsregister registrera 2 – 5 axlade dragbilar och 1 – 10 axlade påhängsvagnar samt 2 – 12 axlade fordon utan last* t.ex. mobilkranar, kranbilar, mobila betongpumpar m.fl. (*Fordon som på grund av sin funktion har större vikt, bredd eller längd än vad grundbestämmelserna medger) S.k. balkvagnar för t.ex. transport lång last kan även registreras/beräknas.

Bruttoviktsfördelning  (lastberäkning)Beräkna viktfördelning

Ni kan beräkna bruttoviktens fördelning (axelbelastningar) vid olika lastvikter och lastplaceringar och ni kan även välja att ange vilka axeltryck som ska belasta dragbilens framaxel/axlar, dragbilens bakaxel/axlar, vagnens axel/axlar eller vilken vikt som ska belasta vagnens kopplingsanordning (pivå), programmet beräknar då vart lastens viktcentrum (tyngdpunkt) ska placeras, mätt från vagnens första axel.

Beräknad placering av lastens viktcentrum (tyngdpunkt)

Vid beräkning av bruttoviktsfördelning görs en kontroll av fordonstekniska data och överskrids tekniska data visar varningstext vad som överskridits.

Vändskiveplacering

Ni kan på 2 – 5 axlade dragbilar beräkna vändskivans placering för optimal axeltrycksfördelning och lastförmåga på dragbilen. Denna beräkning kan också användas för att beräkna placering av last på lastbil eller släpvagn. Programmet har samma funktioner som OptiCalc – Vändskiveplacering 

Ansökan om transportdispens

Vid ansökan om dispens från viktbestämmelserna för fordon med last kan ni i programguiden för ansökan beräkna bruttoviktens fördelning på fordonskombinationen och till ansökningsblanketten överföra bruttoviktens fördelning inklusive lastvikt, lastplacering, bruttovikt och nödvändiga fordonsuppgifter.

I programguiden för dispensansökan, fordon utan last, förs alla nödvändiga fordonsuppgifter över till ansökan, ni behöver endast ange transportdatum, om ansökan även avser återtransport, start- och slutpunkt för transporten samt om ansökan avser en eller flera transporter.

Dispensansökningar sparas i register så att ni snabbt och enkelt kan ändra registrerade uppgifter, en fördel vid t.ex. ansökningar för återkommande transporter där endast transportdatum behöver ändras.

Bilagor till ansökan om transportdispens

Ni kan registrera avsändarintyg och färdvägsintyg som i vissa fall måste bifogas ansökan om transportdispens och ni kan även registrera färdvägsförslag, vilket vi rekommenderar att ni bifogar era ansökningar, där ni till dispensmyndigheten föreslår en lämplig färdväg för transporten.

Övriga funktioner

Utskrift till skrivare eller PDF
Programmet kan köras i lokalt nätverk utan krav på fleranvändarlicens

Hjälpsystem

Programmets hjälpsystem innehåller hjälp med samtliga programfunktioner, exempel på beräkningar, förklaring av tekniska fordonsuppgifter, definitioner och uttryck m.m.

Programmet har använts i många år av transportörer som utför tunga, breda och långa dispenstransporter.

Transport av tung och bred stridsvagn