Dispensregler

Information om nya eller ändrade reglerDispensregler

Nya bestämmelser om färd med bred odelbar last och om färd med lång odelbar last

2023-06-21

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om färd med bred odelbar last och om färd med lång odelbar last.

Dessa författningar riktar sig till de som utför transporter av sådan odelbar last som innebär att trafikförordningens (1998:1276) bestämmelser om största tillåtna bredd och längd överskrids, dock högst 3,5 meters bredd respektive 30 meters längd. Färd med stöd av dessa författningar kräver därmed inget undantagsbeslut (dispens) från väghållare.

2024-04-19

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om färd med odelbar last

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last, vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2024:18 och TSFS 2024:19.

Nya allmänna råd om undantag för färd med breda eller långa fordon

Transportstyrelsen har beslutat om nya allmänna råd om undantag för färd med breda eller långa fordon.

(Externa länkar – öppnas i nya flikar)