Transportprisberäkning

Transportpris

Transportpris

Beräkna och dokumentera transportpriser inklusive beräknad tidsåtgång för transport

Med det här kostnadsfria programmet kan du beräkna och dokumentera priser för alla typer av transporter där priset är baserat på tidsåtgång för transporten och din önskade timersättning.

Det är två typer av beräkningar du kan göra:

– Beräkna transportpris baserat på din önskade timersättning
– Beräkna vad erbjudet transportpris motsvarar för timersättning

Timersättning
Du har kalkylerat, eller vet genom erfarenhet, vilken ersättning per timme som du behöver för att ge full kostnadstäckning och för att ge dig en rimlig marginal.

Grunduppgifter
– Startort
– Slutort
– Transportbeskrivning
– Kund
– Vem som registrerat beräkningen

Beräkningsalternativ 1

Beräkna transportpris baserat på önskad timersättning
– Kvantitet (antal) default = 1.00
– Enhet (st, ton, kg, m³ etc.)
– Terminal / ställtid (t.ex. lastnings/lossningstid, väntetid etc.)
– Medelhastighet för transporten (km/h)
– Transportavstånd
– Din önskade timersättning
– Anteckningar

Beräkningsresultat
– Transportpris, pris per enhet och mil
– Beräknad tidsåtgång för transporten (Terminal/ställtid och körtid)

Beräkningsalternativ 2

Beräkna timersättning baserat på erbjudet transportpris
– Kvantitet (antal) default = 1.00
– Enhet (st, ton, kg, m³ etc.)
– Terminal- ställtid (t.ex. lastnings/lossningstid, väntetid etc.)
– Medelhastighet för transporten (km/h)
– Transportavstånd
– Erbjudet pris
– Anteckningar

Beräkningsresultat
– Timersättning, pris per enhet och mil.
– Beräknad tidsåtgång för transporten (Terminal/ställtid och körtid)

Övriga funktioner
– Beräkningarna sparas i två separata register
– Utskrift av beräkningar till skrivare eller PDF
– Programmet kan köras i lokalt nätverk

Programmet är helt kostnadsfritt att använda.
(Observera att ingen support lämnas för detta program)

Har ert företag rutiner för riskbedömningar?
Gratisprogrammet Riskanalys Arbetsmiljö