Projektredovisning

cTime Projektredovisning

Tidredovisning i projektgratisprogram för tidredovisning i projekt

cTime är ett kostnadsfritt program för tidredovisning i projekt och är lämpligt för det mindre företaget.

Programmet är uppdelat i två fristående program, Timer och Admin.

I Timer görs registrering av arbetstid (stämpelklocka) och i Admin (särskild behörighet krävs) görs systemunderhåll t.ex. underhåll av personal- och projektregister, användarkonton, säkerhetskopiering, redigering eller radering av registrerad arbetstid, registrering av arbetstid utan timerfunktionen, utskrift av tidredovisningsrapporter, övriga rapporter m.m.

Hämta funktionsbeskrivning PDF (Öppnas i ny flik)
Presentation – cTime Projektredovisning

I Timer registreras arbetstidens början och slut samt val av projekt. (Instämplig resp. utstämplig, val av projekt t.ex. kund, konto, uppdrag, arbetsplats etc.) Timer funktionen fungerar som en stämpelklocka där tid och datum styrs av datorns klocka.

Admin – Administrationsprogram

  • Registrering av arbetstid utan timerfunktionen kan göras. (Användbar funktion om arbetstid på projekt i efterhand ska registreras från manuellt förda anteckningar och tidrapporter)
  • Rättelse eller radering av ev. felregistrering kan göras.
  • Tidredovisningsrapporter för vald person, projekt och valfria perioder kan väljas
  • Tid per arbetspass samt ackumulerad tid kan snabbt visas på bildskärm eller skrivas ut till skrivare eller PDF
  • m.m.

Har ni Microsoft Excel installerat kan ni exportera tidredovisnings-rapporter till Excel för att där t.ex. fördela arbetstid manuellt (ob, övertid etc.) m.m.
(Ni kan modifiera Excel mallarna med egna funktioner baserade på exporterade data).

(Programmet är under utveckling)